Impregnat GontoX® W6 Drewno Zewnętrzne

Icopal GontoX® W6 Drewno Zewnętrzne

Impregnat rozpuszczalnikowy, typu oleistego.
Unikatowa formuła bio- i wodochronna.

Zabezpiecza, chroni i konserwuje drewno na zewnątrz oraz gonty drewniane przed:

 • wodą
 • wilgocią
 • grzybami
 • owadami
 • pleśniami
 • sinizną wtórną

Zastosowanie

Środek szczególnie zalecany do ochrony:

 • drewna narażonego na obfite opady i zaleganie śniegu
 • drewna iglastego, trudnonasycalnego
 • drewnianych elementów pokrycia dachowego (gontów)
 • deskowań zewnętrznych w budownictwie (okładziny elewacyjne, rusztowania, pomosty)
 • drewnianych elementów konstrukcyjnych parkanów (słupki, żerdzie)
 • do konserwacji drewna zabytkowego i sakralnego
 • w systemie z Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Impregnacja drewna iglastego, trudnonasycalnego, gontów, deskowań zewnętrznych

Ochrona, zabezpieczenie i konserwacja drewna narażonego na obfite opady i zaleganie śniegu

Ochrona i konserwacja drewna zabytkowego i sakralnego

Korzyści użytkowe - zastosowanie produktu samodzielnie

Wszechstronna i kompleksowa ochrona przed wszystkimi czynnikami powodującymi korozję biologiczną

Przeznaczony do impregnacji drewna na zewnątrz.

Aplikacja: nanoszenie pędzlem lub za pomocą natrysku.

Spektrum działania biochronnego:

 • grzyby domowe,
 • grzyby pleśniowe,
 • owady (techniczne szkodniki drewna),
 • grzyby sinizny wtórnej.

ICOPAL GONTOX® W6 DREWNO ZEWNĘTRZNE neutralizuje wszystkie czynniki powodujące korozję biologiczną

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie:

 • Raport NS 571/P/2006

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

 • Raport ZOD-BK-02/12/2007

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu:

 • Raport nr 1/2008

4-krotnie mniejsza chłonność wody i 4-krotnie dłuższa żywotność drewna

Zawiera kompozycję olejową, która
4-krotnie zmniejsza chłonność wody.
Dzięki temu, w porównaniu do zwykłego impregnatu,
ponad 4-krotnie wydłuża żywotność drewna.

Raport nr NO-3/933/A/06
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Zakład Trwałości Konstrukcji, Laboratorium Zabezpieczeń Wodochronnych

Aktywny system oddychania drewna

GontoX W6 Drewno Zewnętrzne w swojej kompozycji chemicznej zawiera substancje oleiste (tworzące wodochronny filtr) oraz parafiny, dzięki czemu drewno:

 • jest odporne na działanie wody
 • ma otwarte pory i możliwość swobodnego oddychania

Filtr wodochronny

 • blokuje wnikanie wody
 • umożliwia aktywne oddychanie
 • odprowadza wilgoć na zewnątrz

Raport nr NO-3/933/A/06
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Parafiny zawarte w kompozycji preparatu

 • odpychają przenikające cząstki wody na zewnątrz
 • wzmacniają strukturę drewna

(Karta charakterystyki preparatu z dn. 07.06.2006 r.)

4-krotnie większa głębokość wnikania w drewno (nawet do 15 mm)

W porównaniu do zwykłego impregnatu, preparat GontoX W6 Drewno Zewnętrzne 4-krotnie głębiej wnika w drewno.

średnio: 8,7mm

Raport nr 1/2008
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

w zależności od wykończenia: 0,2 do 0,8 mm

Według ZUAT15/VI.06/2005 (Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie) powinno być co najmniej 2 mm

5-letnia Imienna Gwarancja Jakości Icopal na trwałość zabezpieczenia biochronnego

Dodatkowe korzyści użytkowe przy zastosowaniu
w układzie technologicznym z Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

Zapobieganie pękaniu i paczeniu się drewna

Ponad 8-krotnie dłuższa żywotność drewna

Icopal Gonto'X® W6 Drewno Zewnętrzne – impregnat typu oleistego, bio- ;i wodochronny, do drewna na zewnątrz i gontów drewnianych

Unikatowy, bo:

 • 4x dłuższa żywotność
 • 4x głębiej penetruje
 • 4x zmniejsza chłonność

+

Siplast Primer® Szybki Grunt SBS – unikatowy środek kauczukowo-bitumiczny SBS do impregnacji betonu, stali i drewna

Unikatowy, bo:

 • 20x dłuższa żywotność
 • 2x głębiej penetruje
 • 3x większa wydajność
 • 7x szybszy czas schnięcia

Mieszanina obu preparatów daje unikatowe korzyści fizykochemiczne:

 • ponad 8-krotnie wydłuża żywotność drewna, ponieważ 2-krotnie potęguje blokadę wodochronną (wnikanie wilgoci i wody)
 • zapobiega pękaniu i paczeniu się drewna, ponieważ radykalnie zmniejsza chłonność wody i "pracę" drewna (zmianę jego objętości wskutek różnicy temperatur) - wzmacnia drewno
 • trwale chroni drewno w kontakcie z gruntem (również elementy całkowicie wkopane w ziemię)

Unikatowa ochrona drewna w kontakcie z gruntem, wkopanego w ziemię

Elegancki efekt dekoracyjny

Mieszanina obu preparatów dekoruje i barwi drewno w różnych odcieniach w zależności od procentowego udziału Siplast Primer® Szybki Grunt SBS, oraz gatunku i wieku drewna.

Tabela doboru proporcji: w zależności od % udziału
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

Gama kolorów Icopal Gonto'X w6
Drewno Zewnętrzne
Siplast Primer®
Szybki Grunt SBS
10 litrów +0% (brak domieszki)
10 litrów +2,5% = 0,25 litra
10 litrów +5% = 0,5 litra
10 litrów +10% = 1,0 litr
10 litrów +15% = 1,5 litra
10 litrów +20% = 2,0 litry

+

10 litrów        +        0,25 litra

7-letnia Imienna Gwarancja Jakości Icopal na trwałość zabezpieczenia biochronnego

Bezpieczeństwo i zdrowie

Raporty z badań produktu:

Skuteczność zabezpieczenia drewna przed wilgocią, grzbami, pleśniami, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie:

 • Raport nr NO-3/933/A/06 Zakład Trwałości Konstrukcji, Laboratorium Zabezpieczeń Wodochronnych
 • Raport NS 571/P/2006 Laboratorium Drewna i Korozji Biologicznej, Zakład Ochrony Środowiska

Skuteczność zabezpieczenia przed owadami, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

 • Raport ZOD-BK-02/12/2007 Wydział Technologii Drewna

Skuteczność zabezpieczenia przeciw grzybom sinizny wtórnej, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu:

 • Raport nr 1/1008/SG

Środek wprowadzony do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych będącą implementacją Dyrektywy 98/8/WE, której podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego

Produkt wprowadzony do obrotu i stosowania na mocy decyzji Ministra Zdrowia - 3183/07

Zobacz też