Realizacja przykładowego układu technologicznego

Przykładowy układ technologiczny rekomendowany przez BMI Icopal Sp. z o.o. — z zastosowaniem Barier Generacji X: Fel'X Szybka Bariera SBS oraz Sun'X Szybka Bariera SBS. Montaż na trudnym, specjalistycznym obiekcie o dużym stopniu wilgotności: basen w Łodzi.

Etap 1: montaż Fel'X Szybka Bariera SBS

W związku ze specyfikacją techniczną i użytkową obiektu (basen), zastosowano konstrukcję dachu z drewna klejonego, wyliczonego konstrukcyjnie i charakteryzującego się zwiększoną odpornością na wilgoć. Na krokwiach zamontowano sklejkę wodoodporną o grubości 20 mm, a na niej ułożono Fel'X Szybką Barierę SBS, klejąc ją taśmami na łączeniach.

Uwzględniając sugestie Inwestora, Projektant zarekomendował zastosowanie pod dachówkę izolacyjnych materiałów rolowanych o wzmocnionej odporności mechanicznej - dla uniknięcia uszkodzeń podczas montażu, oraz zagwarantowania całkowitej szczelności i paroizolacyjności (ze względu na wysoko poziom wilgotności panujący na basenie).

Po weryfikacji różnych oferowanych na rynku materiałów, zdecydowano się zastosować produkty Fel'X Szybka Bariera SBS oraz Sun'X Szybka Bariera SBS, produkowane przez firmę Icopal Francja. Spełniały one oczekiwania Projektanta i Inwestora dot. wysokich parametrów technicznych i hydroizolacyjnych, oraz posiadały wieloletnie, pisemne gwarancje potwierdzone bezawaryjnym użytkowaniem na ponad 300 mln m2 dachów skośnych w całej Europie.

Etap 2: montaż termoizolacyjnej płyty FireSmart PIR

Jako izolację termiczną użyto płyty termoizolacyjne z pianki PIR o grubości 140 mm, o nazwie handlowej FireSmart PIR (naprzemiennie dwie warstwy płyt 55 mm i płyty 85 mm). Produkt zyskał uznanie Projektanta i Inwestora z uwagi na parametry - cieplne, lekkość, minimalną nasiąkliwość oraz odporność na ogień - ponad dwukrotnie większe od produktów konkurencyjnych. W tym przypadku Inwestor kierował się względami nie tylko technicznymi, ale też bezpieczeństwa.

Produkt znalazł również uznanie ekipy wykonawczej, ze względu na wspaniałą łatwość montażu i lekkość. Dodatkowo, płyty te były oklejone folią aluminiową zapobiegającą przedostawaniu się do warstwy termoizolacyjnej skroplin.

Jako ciekawostkę należy zaznaczyć fakt, że parametry cieplne płyty FireSmart PIR o grubości 140 mm są równoważne parametrom 270-milimetrowej warstwy wełny skalnej lub styropianu.

Etap 3: montaż Sun'X Szybka Bariera SBS

Na płyty FireSmart PIR zamontowano kontrłaty. Na nich ułożono Sun'X Szybką Barierę SBS, uzyskując w ten sposób szczelinę wentylacyjną pomiędzy płytami PIR a Barierą Sun'X.

Sun'X Szybka Bariera SBS chroni warstwy termoizolacyjne, zapobiegając przedostawaniu się w nie skroplin pary wodnej powstających na spodzie dachówki; odbija promieniowanie cieplne w upalne lato (polepszając komfort cieplny, i jednocześnie wspomagając warstwy termoizolacyjne); tworzy barierę antyradiacyjną odbijającą ponad 98% promieniowania UV, które przedostaje się do wnętrz dachu szczelinami między dachówkami i może prowadzić do zniszczenia wewnętrznych elementów izolacyjnych dachu.

Zobacz też