Zastrzeżenia prawne

Niniejsza strona internetowa, jak również receptury, rozwiązania techniczne i nazwy handlowe w niej prezentowane są wynikiem pracy twórczej Grupy BMI Icopal z siedzibą w Kopenhadze, Paryżu i Zduńskiej Woli i objęte są ochroną prawną na podstawie przepisów obowiązujących ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, poz. 90, nr 631 ze zmianami) oraz z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1410).

Zobacz też