Typowe błędy instalacji

Poniżej prezentujemy typowe problemy błędnych instalacji i stosowania zwykłej folii paroprzepuszczalnej. Wszystkie przytoczone przypadki są prawdziwe.

Na dachu zastosowano dachówkę cementową; pod dachówkę użyto typową folię wysokoparoprzepuszczalną. Po 5 latach dach poddano przeglądowi technicznemu na skutek pojawiających się ciemnych przebarwień na ścianach wewnątrz budynku.

Membrana wysokoparoprzepuszczalna zamontowana pod dachówką cementową. W wyniku degradującego oddziaływania promieniowania UV pomiędzy szczelinami dachówek doszło do skruszenia cienkiego filmu polipropylenowego, odpowiedzialnego za hydroizolację. W efekcie izolacja termiczna dachu została zawilgocona i powstał tzw. efekt tropiku - tj. poprzez uszkodzoną membranę i bezpośrednio stykającą się z nią wełnę mineralną, wilgoć dostawała się do wnętrza konstrukcji dachu, zawilgacając izolację termiczną, przez co wełna traciła swoją izolacyjność cieplną, zaś wilgoć dalej przedostawała się na drewnianą konstrukcję dachu. Koniecznością był kapitalny remont dachu, który w ostatecznym rozrachunku zawierał wymianę dachówki, oczyszczenie więźby i wymianę folii.

Budynek jednorodzinny, Kolumna k/ Łodzi

Na dachu zastosowano dachówkę ceramiczną; pod dachówkę użyto typową folię wysokoparoprzepuszczalną. Po 4 latach dach poddano przeglądowi technicznemu na skutek pojawiających się ciemnych przebarwień w okolicach okapu oraz na ścianach wewnątrz budynku, i miejscowej pleśni na podsufitce.

Membrana wysokoparoprzepuszczalna zniszczona, wyciągnięta i rozerwana na gwoździach w okolicy okapu (widoczny efekt worka). Jest to wynik niskiej odporności folii na przerwanie i rozrywanie gwoździem, oraz błędów montażowych (brak łatwego dostępu dla dekarza, ryzyko spadnięcia z dachu). Folia niezabezpieczona podbitką (błąd w sztuce budowlanej) uległa degradacji pod wpływem odbitych promieni UV. Również na połaci doszło do spękania powierzchni membrany, przecieków do wnętrza dachu i pomiędzy warstwy izolacji. Koniecznością był kapitalny remont dachu i częściowa jego wymiana.

Właściciele nie wyrazili zgody na publikację miejscowości.

Na dachu zastosowano dachówkę ceramiczną; pod dachówkę użyto typową folię wysokoparoprzepuszczalną. Już po 3 latach użytkowania dach poddano przeglądowi technicznemu na skutek pojawiających się ciemnych przebarwień (przemrożeń) na ścianach w dwóch pokojach na poddaszu budynku.

Efekt skruszenia membrany wysokoparoprzepuszczalnej (powiększenie) na skutek 3-letniego działania promieni UV poprzez szczeliny pomiędzy dachówkami. W tych miejscach doszło do bezpośredniego przecieku i przedostania się wody do warstw wewnętrznych dachu.

Dom jednorodzinny, Pabianice k/ Łodzi

Na dachu zastosowano dachówkę ceramiczną; pod dachówkę użyto typową folię wysokoparoprzepuszczalną. Rok montażu - 2014. W roku 2018 dach poddano przeglądowi technicznemu na skutek pojawiających się ciemnych przebarwień na ścianach i suficie w 6 (!!) pokojach wewnątrz budynku - pierwszymi oznakami były zapachy pleśni dochodzące górnymi kanałami wentylacyjnymi.

Dach pokryty dachówką ceramiczną i zabezpieczony polipropylenową membraną wysokoparoprzepuszczalną. Widoczne uszkodzenia zabezpieczone taśmą jednostronną. Miejsca zawilgocenia i pleśni na powierzchni membrany. Konstrukcja drewniana wewnątrz budynku została zaatakowana przez grzyb i pleśń. Przeprowadzono kapitalny remont dachu (wymiana folii, termoizolacji, łat, kontrałat oraz częściowo dachówki, której nie udało się ponownie zamontować na dachu). Przeprowadzono również regenerację i częściową wymianę drewnianych konstrukcji dachu.

Dom jednorodzinny, Warszawa

Na dachu zastosowano dachówkę ceramiczną; pod dachówkę użyto typową folię wysokoparoprzepuszczalną. Rok montażu - 2011. W roku 2017 dach poddano przeglądowi technicznemu na skutek pojawiających się zacieków, czarnych zaznaczeń grzybiczych, ciemnych przebarwień na ścianach wewnątrz budynku, oraz ciągłego odoru pleśni i wilgoci w pomieszczeniach na piętrze.

Widoczne wykruszenie membrany. Zawilgocenie nastąpiło w kilku miejscach połaci dachu. Największe ilości wilgoci widoczne były na połączeniu płyt gipsowo-kartonowych poddasza ze ścianką kolankową. Po wykonaniu odkrywki okazało się, że duża część izolacji termicznej jest zniszczona poprzez zawilgocenie kumulujące się w niej prawdopodobnie od kilku lat. Konieczna była wymiana wszystkich wewnętrznych warstw dachu, włącznie z zawilgoconą zabudową poddasza wykonaną z płyt g-k.

Dom jednorodzinny, Poznań

Przykład demontażu i skutków nieprawidłowo (bez szczeliny wentylacyjnej) zastosowanej membrany wysokoparoprzepuszczalnej, co doprowadziło do zawilgocenia drewnianej konstrukcji dachu.

Od strony wewnętrznej zdemontowano wszystkie warstwy dachu. Konieczna była ich wymiana, oraz regeneracja zapleśniałych elementów konstrukcji. Prace wykonano korzystając z sił własnych, przy użyciu nowo zakupionych materiałów termoizolacyjnych. Zabezpieczenie płyt oraz renowacja konstrukcji drewnianej zajęła łącznie 7 tygodni.

Dom jednorodzinny, Pułtusk

Odkrywka dachu. Pod wpływem wysokiej temperatury oraz działania promieniowana UV, zniszczeniu uległa polipropylenowa membrana wysokoparoprzepuszczalna. W wyniku uszkodzeń membrany doszło do zacieków wewnątrz budynku.

Konieczny był kapitalny remont dachu, włącznie z wymianą wszystkich jego wewnętrznych warstw.

Właściciele nie wyrazili zgody na publikację kosztów i miejscowości.

Na dachu zastosowano dachówkę ceramiczną; pod dachówkę użyto typową folię wysokoparoprzepuszczalną. Rok montażu - 2013. W roku 2017 dach poddano przeglądowi technicznemu na skutek pojawiających się na ścianach wewnątrz budynku ciemnych przebarwień i czarnych przemrożeń.

Brak podbitki okapu, pozwalając na destruktywne oddziaływanie promieniowania UV, w ciągu 5 miesięcy spowodował zniszczenie i wykruszenie się folii wysokoparoprzepuszczalnej. Konieczne było zdemontowanie pokrycia dachowego na całej długości okapu, i wymiana zniszczonej warstwy zabezpieczającej dachu. Wykonano również podbitkę okapu dachu.

Dom jednorodzinny, Warszawa

Zobacz też